Chat Zalo

Chính sách đổi/trả hàng và hoàn tiền

Chính sách đổi/trả hàng và hoàn tiền

Ngày đăng: 29-11-2017

2394 Lượt xem

  • Hiện tại công ty không có chính sách đổi trả hàng hoá.
  • Hàng hoá đã mua rồi không chấp nhận đổi trả và hoàn tiền.
---------------------------------------